Valtaosa johtamisesta on viestintää ja esiintymistä. Treenaa!

Vanha fraasi väittää, että johtaminen on viestintää. Niin melkein onkin – ainakin 80 prosentin verran. Mutta kun mietitään tarkemmin, millaista viestintää johtaminen strategisen päätöksenteon jälkeen on, se on lähes kokonaan esiintymistä. Jonkun verran voi hoitaa kirjallisesti, mutta kirjallisen käskyttämisen aika on kaukana takana. Väitän, että 80 prosenttia johtajan viestinnästä on nimenomaan esiintymistä joko isommalle tai pienemmälle yleisölle. Usein myös kahdenkeskiset tapaamiset tai tiimikokoukset ovat esiintymiseen verrattavia tilanteita, joissa johtajan veri ja ideat punnitaan.

Jos siis haluat olla parempi, tehokkaampi ja tuloksellisempi johtaja, mikä olikaan se, mitä kannattaa treenata?

Esiintyminen jalkauttaa vision

On monia tapoja analysoida johtajan ajankäyttöä. Voidaan miettiä kokoustamisen mielekkyyttä, etäyhteyksiä, palaveeraamiseen käytettyä aikaa ja puhelinkeskustelujen tehokkuutta. Webinaareja pitää vetää, pitää tuupata eteenpäin erilaisia tiimejä, ja kohderyhmästä riippumatta lähes aina pitää osoittaa uskoa yrityksen tai yhteisön tulevaan suuruuteen. Lasketaan miten lasketaan, väitän, että neljä viidesosaa johtajan ajasta menee viestintään. Ja siitä ajasta jälleen neljä viidesosaa menee esiintymiseen ja läheiseen vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa.

Tehokas johtaja kohtaa alaisia, tiimipäälliköitä, asiakkaan ylintä johtoa, asiakkaan keskijohtoa ja asiantuntijoita. Joka tasolla johtajan tehtävä on vakuuttaa – siis viestiä niin, että sisäinen tai ulkoinen asiakas uskoo sen vision, jota johtaja vie eteenpäin. Ja lähes aina on niin, ettei ole mitään muuta keinoa vakuuttaa kuin esiintyä vakuuttavasti.

Johtaja on siis media. Johtaja on myös inhimillinen olento. Hänellä on henkilökohtainen historia, vanhemmat, nykyiset ja mahdollisesti myös entiset perhesuhteet, henkilökohtaisia unelmia ja uraan liittyviä tavoitteita. Johtajalla on myös traumoja – ja pitääkin olla! Me kaikki olemme oman historiamme tuotteita siinä mielessä, että juuri nyt kykenemme enempään kuin koskaan aiemmin. Johtamisen erityinen haaste on se, että viestinnässä henkilökohtaisen on syytä yhdistyä kollektiiviseen. Ellei näin käy, johtaja ei kykene kohtaamaan inhimillisellä ja konkreettisella tasolla. Mikään muu ei nimittäin riitä, jos tarkoitus on oikeasti kommunikoida niin, että visiot ja strategiat tulevat todeksi vastaanottajan arjessa.

Minun 25-vuotinen kokemukseni executive-tason konsulttina ja viestintäkouluttajana kertoo, että viestintä ratkaisee lähes kaiken. Ja viestinnässä nimenomaan harkittu, vakuuttava ja tavoitteellinen esiintyminen. Jos kokemuksesi kertoo samaa kuin minun, tule treenaamaan kanssamme. Johtajan kokonaisvaltainen esiintymisvalmennus on tehty juuri sinulle.

Haluatko kehittyä esiintyjänä ja johtajana?

Varaa ilmainen konsultaatio

Kirjoittanut : Kimmo Räntilä

Kimmo Räntilä on kokenut viestintä­konsultti ja -kouluttaja, jolla on YLE-vuosien takaama vankka journa­listinen tausta. Hän on Kriittisen korkea­koulun pitkän kirjoittaja­koulutus­­ohjelman ja Teatteri­korkeakoulun pitkän käsikirjoittaja­­koulutusohjelman koulima dramaturgi ja käsi­kirjoittaja.