Syväosaajat kannattaa valmentaa esiintymään.

Pitkään valmistellun projektin julkistus tai uuden tuotteen lanseeraus ovat yritykselle mahdollisuuksia, joita ei kannata hukata.

Yrityksen kannattaa hyödyntää momentum marssittamalla lavalle puhuja, joka osaa ottaa yleisönsä. Ideaalitilanteessa se on yrityksen toimitusjohtaja tai muu ylimmän johdon edustaja, mutta entä jos esiintymistaidot ovat päässeet ruostumaan? Kankeasti esiintyvän keulahahmon sivuuttaminen saattaa tuntua houkuttelevalta, mutta se ei aina ole viisasta.

Miksi ei? Tässä muutama syy siihen, miksi epävarmasti esiintyvästä johtajasta kannattaa koulia varma esiintyjä.

  • Henkilöinti. Toimitusjohtaja on firman kasvot ulospäin. Näiden kasvojen piilottelu voi aiheuttaa huolta sidosryhmissä ja spekulaatiota firman tai toimitusjohtajan tuloksentekokyvystä. Kaikkein tärkeimmissä tilaisuuksissa toimitusjohtajan on siis esiinnyttävä, edes lyhyesti.
  • Asiaosaaminen. Yritysmaailmassa viihdyttävää esiintymistä toki arvostetaan, mutta suurempi painoarvo on osaamisella. Asiasta kertoo yleensä se, joka siitä eniten tietää. Tämä ns. substanssiosaaja on oman alansa guru, jonka maine kiirii hänen edellään. Häntä ei siis kannata korvata vähemmän kokeneella mutta sujuvasti esiintyvällä tyypillä kuin erityisen painavista syistä. Fiksumpaa on kouluttaa gurusta parempi esiintyjä.
  • Rahalle vastinetta. Yritykset investoivat suuria summia lanseerauksiin ja tilaisuuksien järjestämiseen, olivatpa ne sitten suppeampia sisäisiä tilaisuuksia tai suurempia sidosryhmätilaisuuksia. Tuntuisi hassulta säästää esiintyjien sparraamisesta, jos puitteet on rakennettu pieteetillä. Yleisön reaktio, se janottu buy-in, on loppujen lopuksi kiinni siitä, miten hyvin esiintyjät hoitavat hommansa. Hyvätkään tarjoilut eivät pelasta kokonaisuutta, jos johtaja mokaa lavalla.
  • Sosiaalinen media. Mikään tilaisuus ei nykyään ole olemassa vain yhdessä todellisuudessa, vaan se alkaa elää omaa elämäänsä sosiaalisessa mediassa. Ellei toisin ohjeisteta, yleisö videoi puhujia ja tviittailee inspiroivimpia sitaatteja. Kannattaa siis pitää huolta, että tilaisuuden esiintyjät tarjoilevat janoiselle yleisölle innostavaa sisältöä.
  • Johtajuus. Johtajuus on nykyään mitä suurimmissa määrin viestintää ja esiintymistä. Johtajan on osattava viestiä joukoilleen innostavasti ja läpinäkyvästi. Sujuva esiintyminen kuuluu johtajan työkalupakkiin luontevana osana, ei vain yksittäisten tilaisuuksien pelastajana. Johtaja kannattaa siis kouluttaa esiintymiseen paitsi tulevan tärkeän lanseerauksen vuoksi, myös pitkän tähtäimen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarvitsevatko yrityksesi keulahahmot esiintymiskoulutusta?

Varaa ilmainen konsultaatio

Kirjoittanut : Marjo Tiitto

Marjo Tiitto työskenteli pitkään toimit­tajana MTV:n Uuti­sissa ennen siirtymistään yritys­viestinnän pariin. Hän on työsken­nellyt yritys­viestinnän päällikkönä sekä media-alalla että lääke­teollisuudessa.